עמוד:29

יח ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה , ויולד את חנוך . יט ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה , ויולד בנים ובנות . כ ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה , וימת . כא ויחי חנוך חמש וששים שנה , ויולד את מתושלח . כב ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה , ויולד בנים ובנות . כג ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה . כד ויתהלך חנוך את האלהים , ואיננו כי לקח אתו אלהים . כה ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה , ויולד את למך . כו ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה , ויולד בנים ובנות . כז ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה , וימת . כח ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה , ויולד בן . כט ויקרא את שמו נח לאמר : זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו , מן האדמה אשר אררה יהוה . ל ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה , ויולד בנים ובנות . לא ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה , וימת . לב ויהי נח בן חמש מאות שנה , ויולד נח את שם את חם ואת יפת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר