עמוד:28

פרק ה בפרק הזה מספר על שת , הבן השלישי של אדם וחוה , ועל המשך הדורות : על הילדים של שת , על הנכדים שלו , על הנינים שלו , וכן הלאה עד לאיש בשם נח . א זה ספר תולדת אדם , ביום ברא אלהים אדם , בדמות אלהים עשה אתו . ב זכר ונקבה בראם , ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם . ג ויחי אדם שלשים ומאת שנה , ויולד בדמותו כצלמו , ויקרא את שמו שת . ד ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה , ויולד בנים ובנות . ה ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה , וימת . ו ויחי שת חמש שנים ומאת שנה , ויולד את אנוש . ז ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה , ויולד בנים ובנות . ח ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה , וימת . ט › ויחי אנוש תשעים שנה , ויולד את קינן . י ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה , ויולד בנים ובנות . יא ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה , וימת . יב ויחי קינן שבעים שנה , ויולד את מהללאל . יג ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה , ויולד בנים ובנות . יד ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה , וימת . טו ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה , ויולד את ירד . טז ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה , ויולד בנים ובנות . יז ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה , וימת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר