עמוד:27

יז › וידע קין את אשתו , ותהר ותלד את חנוך , ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך . יח › ויולד לחנוך את עירד , ועירד ילד את מחויאל , ומחייאל ילד את מתושאל , ומתושאל ילד את למך . יט › ויקח לו למך שתי נשים , שם האחת עדה ושם השנית צלה . כ › ותלד עדה את יבל , הוא היה אבי ישב אהל ומקנה . כא › ושם אחיו יובל , הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב . כב › וצלה גם הוא ילדה את תובל קין , לטש כל חרש נחשת וברזל . ואחות תובל קין נעמה . כג › ויאמר למך לנשיו : עדה וצלה שמען קולי , נשי למך האזנה אמרתי , כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי . כד › כי שבעתים יקם קין , ולמך שבעים ושבעה . כה › וידע אדם עוד את אשתו , ותלד בן , ותקרא את שמו שת , כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין . כו ולשת גם הוא ילד בן , ויקרא את שמו אנוש . אז הוחל לקרא בשם יהוה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר