עמוד:25

קין הורג את הבל ח ויאמר קין אל הבל אחיו , ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . הענש של קין ט ויאמר יהוה אל קין : אי הבל אחיך ? ויאמר : לא ידעתי , השמר אחי אנכי ? י ויאמר : מה עשית ? קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה . יא ועתה ארור אתה , מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך . אי הבל אחיך : ( ט ) איפה הבל אחיך ? השמר אחי אנכי : ( ט ) האם אני צריך להיות השומר של אחי !? קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה : ( י ) הדם של אחיך כאלו צועק אלי . ארור ( יא : ( מקלל . פצתה את פיה ( יא : ( פתחה את פיה . לקחת את דמי אחיך מידך ( יא : ( לספג את הדם של אחיך שהרגת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר