עמוד:24

קין והבל מביאים מנחה , מתנה לה' ג ויהי מקץ ימים , ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה . ד והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן , וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו . ה ואל קין ואל מנחתו לא שעה , ויחר לקין מאד ויפלו פניו . ו ויאמר יהוה אל קין : למה חרה לך , ולמה נפלו פניך ? ז הלוא אם תיטיב שאת , ואם לא תיטיב , לפתח חטאת רבץ , ואליך תשוקתו , ואתה תמשל בו . מקץ ימים : ( ג ) לאחר זמן מה . מנחה : ( ג ) קרבן , מתנה לאלהים . מבכרות צאנו ומחלבהן : ( ד ) מן העזים והכבשים שנולדו ראשונים . וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו : ( ד ) ה' קבל את המנחה , את המתנה , של הבל . ואל קין ואל מנחתו לא שעה : ( ה ) ה' לא קבל את המנחה של קין . ויחר לקין מאד : ( ה ) קין כעס מאוד והתמרמר . ויפלו פניו : ( ה ) הפנים שלו כאלו נפלו , הוא התאכזב והצטער . הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב : ( ז ) אתה יכול לבחר לעשות מעשים טובים או מעשים לא טובים . לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו : ( ז ) קל לחטא , לעשות מעשה לא טוב – ואתה צריך לשלט ברצון שלך – ולא לחטא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר