עמוד:21

טז אל האשה אמר : הרבה ארבה עצבונך והרנך , בעצב תלדי בנים , ואל אישך תשוקתך , והוא ימשל בך . יז ולאדם אמר : כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו , ארורה האדמה בעבורך , בעצבון תאכלנה כל ימי חייך . יח וקוץ ודרדר תצמיח לך , ואכלת את עשב השדה . יט בזעת אפיך תאכל לחם , עד שובך אל האדמה , כי ממנה לקחת , כי עפר אתה ואל עפר תשוב . הרבה ארבה עצבונך והרנך ( טז : ( אגרם לך כאבים רבים וצער גדול בזמן ההריון . בעצב תלדי בנים ( טז : ( כל לדה שלך תהיה קשה וכואבת . ואל אישך תשוקתך ( טז : ( את תשתוקקי אל האיש שלך , תרצי אותו מאוד . והוא ימשל בך ( טז : ( הוא ימשל בך , ישלט בך . ארורה האדמה בעבורך ( יז : ( האדמה מקללת בגללך , ויהיה קשה להוציא ממנה יבול . בעצבון תאכלנה ( יז : ( תצטרך לעבד קשה כדי להוציא אכל מן האדמה . ואכלת את עשב השדה ( יח : ( האדמה תצמיח עשבים וקוצים , והאדם יצטרך לאכל אותם במקום את היבול . בזעת אפיך תאכל לחם ( יט : ( כדי לאכל לחם תצטרך לעבד קשה מאוד . עד שובך אל האדמה ( יט : ( עד שתשוב לאדמה , עד שתמות . ממנה לקחת ( יט : ( לקחו אותך מהאדמה , עשו אותך מאדמה . ואל עפר תשוב ( יט : ( תמות ותחזר אל האדמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר