עמוד:16

לא טוב היות האדם לבדו יח ויאמר יהוה אלהים : לא טוב היות האדם לבדו , אעשה לו עזר כנגדו . יט ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים , ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו , וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו . כ ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה , ולאדם לא מצא עזר כנגדו . כא ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן , ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה . כב ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה , ויבאה אל האדם . כג ויאמר האדם : זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי , לזאת יקרא אשה , כי מאיש לקחה זאת . כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו , ודבק באשתו , והיו לבשר אחד . כה ויהיו שניהם ערומים , האדם ואשתו , ולא יתבששו . היות האדם ( יח : ( שהאדם יהיה . עזר כנגדו ( יח : ( מישהו שיעזר לו . מה יקרא לו ( יט : ( באיזה שם יקרא לו האדם . נפש חיה ( יט : ( בעל חיים . תרדמה ( כא : ( שנה . אחת מצלעתיו ( כא : ( אחת מהצלעות שלו . צלע היא צד של הגוף או עצם בגוף . ויסגר בשר תחתנה ( כא : ( הבשר נסגר , והגוף של אדם התרפא . עצם מעצמי ובשר מבשרי ( כג : ( חלק מהגוף שלי . לקחה ( כג : ( לקחו אותה . ודבק באשתו ( כד : ( האדם יהיה קשור לאשתו וקרוב אליה . והיו לבשר אחד ( כד : ( אדם ואשתו יהיו קשורים וקרובים זה לזה . ולא יתבששו ( כה : ( לא התבישו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר