עמוד:15

יא שם האחד פישון , הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב . יב וזהב הארץ ההוא טוב , שם הבדלח ואבןהשהם . יג ושם הנהר השני גיחון , הוא הסובב את כל ארץ כוש . יד ושם הנהר השלישי חדקל , הוא ההלך קדמת אשור , והנהר הרביעי הוא פרת . אחריות האדם בגן עדן טו ויקח יהוה אלהים את האדם , וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה . טז ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר : מכל עץ הגן אכל תאכל . יז ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו , כי ביום אכלך ממנו מות תמות . הסבב ( יא : ( שמקיף . ארץ החוילה אשר שם הזהב ( יא : ( שם של ארץ שהנהר פישון זורם בה . בדלח ( יב : ( אבן יקרה . אבן השהם ( יב : ( אבן יקרה . ההלך קדמת אשור ( יד : ( שזורם לכוון ארץ אשור . לעבדה ולשמרה ( טו : ( לעבד את אדמת הגן ולשמר עליה . ביום אכלך ( יז : ( ביום שתאכל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר