עמוד:14

האדם בגן עדן ד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם , ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים . ה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ , וכל עשב השדה טרם יצמח , כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ , ואדם אין לעבד את האדמה . ו ואד יעלה מן הארץ , והשקה את כל פני האדמה . ז וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה , ויפח באפיו נשמת חיים , ויהי האדם לנפש חיה . נטיעת הגן ח ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם , וישם שם את האדם אשר יצר . ט ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל , ועץ החיים בתוך הגן , ועץ הדעת טוב ורע . י ונהר יצא מעדן להשקות את הגן , ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים . ביום עשות : ( ד ) ביום שעשה . טרם : ( ה ) עדין לא . המטיר : ( ה ) הוריד מטר , גשם . אד : ( ו ) טל – או : זרם מים חזק שפורץ מן האדמה . וייצר : ( ז ) יצר , ברא . ויפח : ( ז ) נשף , שם . נשמת חיים : ( ז ) רוח חיים . נפש חיה : ( ז ) יצור חי . קדם : ( ח ) מזרח . נחמד למראה : ( ט ) שנעים לראות אותו . עץ החיים : ( ט ) עץ שמי שאוכל ממנו חי לנצח . עץ הדעת טוב ורע : ( ט ) עץ שמי שאוכל ממנו מבדיל בין טוב לרע . יפרד : ( י ) יתפצל , יתחלק . ראשים : ( י ) חלקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר