עמוד:11

כו ויאמר אלהים : נעשה אדם בצלמנו כדמותנו , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ . כז ויברא אלהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אתו , זכר ונקבה ברא אתם . כח ויברך אתם אלהים , ויאמר להם אלהים : פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה , ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ . כט ויאמר אלהים : הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ , ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע , לכם יהיה לאכלה . ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה , את כל ירק עשב לאכלה , ויהי כן . לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד . ויהי ערב ויהי בקר יום הששי . בצלמנו כדמותנו ( כו : ( דומה לאלהים . וירדו ( כו : ( ישלטו . בצלמו , בצלם אלהים ( כז : ( דומה לאלהים . וכבשה ( כח : ( תשלטו בארץ . ורדו ( כח : ( תשלטו . זרע זרע ( כט : ( צמחים שמתרבים על ידי זרעים . לכם יהיה לאכלה ( כט : ( יהיו לכם למאכל , מתר לכם לאכל מהם . כל ירק עשב לאכלה : ( ל ) כל מה שצומח יהיה לבעלי החיים למאכל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר