עמוד:10

היום הששי כד ויאמר אלהים : תוצא הארץ נפש חיה למינה , בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה , ויהי כן . כה ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו , וירא אלהים כי טוב . תוצא הארץ ( כד : ( הארץ תוציא . בהמה ( כד : ( בעלי חיים שחיים ביבשה . רמש ( כד : ( בעלי חיים שזוחלים על האדמה . חיתו ארץ ( כד : ( חית הארץ , חיות בר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר