עמוד:9

היום החמישי כ ויאמר אלהים : ישרצו המים שרץ נפש חיה , ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים . כא ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו , וירא אלהים כי טוב . כב ויברך אתם אלהים לאמר : פרו ורבו ומלאו את המים בימים , והעוף ירב בארץ . כג ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי . ישרצו : ( כ ) יתמלאו . שרץ נפש חיה : ( כ ) הרבה יצורים חיים . עוף : ( כ ) בעלי חיים עם כנפים , מקור ונוצות על הגוף . התנינם הגדלים ( כא : ( בעלי חיים גדולים שחיים במים . נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים ( כא : ( בעלי החיים שבמים . למינהם , למינהו ( כא : ( ממינים ומסוגים שונים . פרו ורבו ( כב : ( תתרבו ויהיו לכם הרבה צאצאים . והעוף ירב ( כב : ( בעלי הכנף יתרבו , יהיו רבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר