עמוד:8

היום הרביעי יד ויאמר אלהים : יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה , והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים . טו והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ , ויהי כן . טז ויעש אלהים את שני המארת הגדלים , את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים . יז ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ . יח ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך , וירא אלהים כי טוב . יט ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי . מארת ( יד : ( מאורות , גופים בשמים שמפיצים אור – השמש , הירח והכוכבים . אתת ( יד : ( אותות , סימנים שיעזרו לקבע מתי מתחיל חדש חדש וכמה זמן נמשכים כל חדש וכל שנה . המארת הגדלים ( טז : ( השמשוהירח . לממשלת היום ( טז : ( לשלט ביום . לממשלת הלילה ( טז : ( למשל , לשלט בלילה . ויתן ( יז : ( נתן , שם . למשל ( יח : ( לשלט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר