עמוד:7

היום השני ו ויאמר אלהים : יהי רקיע בתוך המים , ויהי מבדיל בין מים למים . ז ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע , ויהי כן . ח ויקרא אלהים לרקיע שמים . ויהי ערב ויהי בקר יום שני . היום השלישי ט ויאמר אלהים : יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה , ויהי כן . י ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים , וירא אלהים כי טוב . יא ויאמר אלהים : תדשא הארץ דשא , עשב מזריע זרע , עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ , ויהי כן . יב ותוצא הארץ דשא עשב , מזריע זרע למינהו , ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו , וירא אלהים כי טוב . יג ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי . רקיע : ( ו ) שמים . ויהי כן : ( ז ) וכך היה . יקוו : ( ט ) יאספו , יגיעו למקום אחד . יבשה : ( ט ) שטח שלא מכסה בים , אדמה . ולמקוה המים : ( י ) למקום שהמים נאספו אליו . תדשא ( יא : ( תצמיח . דשא , עשב ( יא : ( צמחים שונים . מזריע זרע ( יא : ( צמחים שמתרבים על ידי זרעים . עשה פרי ( יא : ( נותן פרי . למינו ( יא , ( למינהו ( יב : ( מהמין שלו , מהסוג שלו . אשר זרעו בו ( יא : ( שיש בתוכו זרעים ומהם הוא יתרבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר