עמוד:6

לפני בריאת העולם א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ . ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום , ורוח אלהים מרחפת על פני המים . היום הראשון ג ויאמר אלהים : יהי אור . ויהי אור . ד וירא אלהים את האור כי טוב , ויבדל אלהים בין האור ובין החשך . ה ויקרא אלהים לאור יום , ולחשך קרא לילה . ויהי ערב ויהי בקר יום אחד . בראשית : ( א ) בהתחלה . ברא : ( א ) יצר , עשה . והארץ היתה תהו ובהו : ( ב ) הארץ היתה בלי סדר . על פני : ( ב ) מעל . תהום : ( ב ) מים רבים ועמקים שכסו את הכל . יהי אור : ( ג ) יהיה אור . וירא : ( ד ) ראה . כי טוב : ( ד ) שהוא טוב , שהאור טוב . ויבדל : ( ד ) הבדיל , הפריד . ויהי ערב ויהי בקר : ( ה ) היה ערב , ואחריו היה בקר ( בתורה – היום מתחיל מהלילה הקודם . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר