עמוד:2

תכן הענינים ראשית העולם פרק א 5 ........................... פרק ב 12 ........................... פרק ג 17 ............................ פרק ד 23 ........................... פרק ה 28 ........................... פרקו 30 ............................. פרק ז 34 ............................ פרק ח 36 ........................... פרק ט 40 ........................... פרקי 44 ............................. פרק יא 46 .......................... בראשית עם ביאורים וציורים על פי תכנית הלימודים לכיתות א-ב לבתי הספר הממלכתיים כתיבת הביאורים : ד"ר יסכה זימרן ניהול הפיתוח : תמר סלהוב ליווי הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , מטח ייעוץ דידקטי : נירה לוין , צוות חינוך לשוני , מטח תקצירים : נויה שגיב עריכת לשון ומגדר וניקוד : אלפא אלשיך איורים : מנחם הלברשטט עיצוב גרפי : שרית יוקר ניהול אמנותי : דני זוורו הבאה לדפוס : דניאל אשל תודה למתיה קם על ההסתייעות בביאורים ובניסוחים פרי עטה , ולרעות גרוס על הסיוע בהגהות . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © תשע . 2014 - ד" כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר