עמוד:6

הקיסר , הזקן ועץ התאנה אדריינוס שחיק עצמות היה עובר בשבילי טבריה , וראה איש זקן עומד וחופר חפירות לנטע נטיעות . אמר לו אדריינוס : סבא , סבא , אלו השכמת - לא היית צריך להעריב ! אמר לו : השכמתי והערבתי , ואני עושה את הטוב בעיני . 'ה אמר לו : בחייך , סבא , בן כמה שנים אתה היום הזה ? אמר לו : בן מאה שנה . אמר לו : ואתה בן מאה שנה ועומד וחופר חפירות לנטע נטיעות ? האם אתה חושב שתאכל מהן ? אמר לו : אם אזכה - אכל , ואם לא - כשם שיגעו לי אבותי , כך אני יגע לבני . אמר לו : בחייך , אם תזכה לאכל מהם - תודיעני . לאחר ימים עשתה תאנים . אמר : הגיע הזמן להודיע למלך . אדריינוס שחיק עצמות - קיסר רומאי , שחי לפני 1 , 900-כ שנה ונקרא כך בגלל אכזריותו בחייך - מילת השבעה עשתה תאנים - עץ התאנה נתן פירות סיפור לט ו בשבט את הסיפור שלפניכם חיברו חכמים שלמדו תורה בארץ ישראל לפני 1 , 500-כ שנה . חלקים גדולים ממנו כתובים כדו-שיח בין אנשים שונים , אבל לא כתוב מי אומר כל משפט . בזמן שאתם קוראים את הסיפור או מקשיבים לקריאה שלו , בדקו שאתם מבינים מי מדבר כל פעם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר