עמוד:10

הרחבה 8 בכל סעיף נתון גרף של פונקציה קווית . 1 כתבו מהו האפיון של הגרף . 2 בנו שתי טבלות ערכים שונות היכולות להתאים לגרף . בכל טבלה כתבו לפחות ארבע נקודות . 3 מדוע לדעתכם כתוב בסעיף 2 " טבלות ערכים היכולות להתאים לגרף" ולא " טבלות ערכים המתאימות לגרף ? " משימות לסיכום 9 לפניכם פונקציה קווית הנתונה בשלושה ייצוגים . א . השלימו את טבלת הערכים . כיצד רואים בטבלה את השיפוע של הפונקציה ? ב . כיצד רואים בגרף את השיפוע של הפונקציה ? 10 הגרף שלפניכם מתאר פונקציה קווית . א . כתבו מהו שיפוע הפונקציה ומהו האפיון שלה . ב . בנו טבלת ערכים המתאימה לגרף . קבעו לפי הטבלה מהו שיפוע הפונקציה ומהו האפיון שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר