עמוד:8

דיון 4 א . בכל סעיף נתונה פונקציה קווית בשלושה ייצוגים . לכל פונקציה כתבו מהו האפיון שלה ( עולה , יורדת או קבועה . ( הסבירו כיצד רואים את האפיון בגרף ובטבלת הערכים . ב . כתבו בטבלת הערכים את השתנות הפונקציה כאשר ערכי x–ה גדלים . 1–ב מצאו קשר בין השתנות הפונקציה לבין גובהי המדרגות בגרף . מצאו קשר בין השתנות הפונקציה לבין אפיון הפונקציה ( עולה , יורדת או קבועה . ( שיפוע של פונקציה קווית שיפוע של פונקציה קווית הוא השינוי שחל בערכי הפונקציה כאשר ערכי x–ה גדלים . 1–ב כאשר הפונקציה עולה , השיפוע חיובי ושווה לגובה המדרגה שרוחבה . 1 כאשר הפונקציה יורדת , השיפוע שלילי ושווה לנגדי של גובה המדרגה שרוחבה . 1 כאשר הפונקציה קבועה , השיפוע הוא . 0 פונקציה קווית קבועה שיפוע אפס דוגמה שיפוע הפונקציה הוא . 0 פונקציה קווית יורדת שיפוע שלילי דוגמה שיפוע הפונקציה הוא .-20 פונקציה קווית עולה שיפוע חיובי דוגמה שיפוע הפונקציה הוא . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר