עמוד:4

תוכן העניינים ) המשך מעמוד קודם ( משוואות - חלק ג א . משוואות ממעלה ראשונה הכוללות שברים 208 ב . פתרון משוואות הכוללות שברים עם משתנה במכנה 225 › מחשבים ולא רק 235 ... ג . פתרון בעיות מילוליות 236 › מחשבים ולא רק 247 ... חפיפת משולשים א . משולשים חופפים 249 ב . משפט החפיפה צלע–זווית–צלע 256 ג . משפט החפיפה זווית–צלע–זווית 267 ד . משפט החפיפה צלע–צלע–צלע 275 משולש שווה–שוקיים א . משולש שווה–שוקיים ותכונותיו 282 ב . שימוש בתכונות של משולש שווה–שוקיים 292 › מחשבים ולא רק 304 ... תרגול נוסף 305 תשובות 349 עיקר הדברים 365 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : הרחבה , אתגר , דיון לחלק מהפעילויות בספר זה נלווים יישומונים וסרטוטים דינמיים בגרסה הדיגיטלית של הספר ב"כותר . " לפי הוראת משרד החינוך אין לכתוב בספרי לימוד . אפשר להדפיס עמודים מתוך הגרסה הדיגיטלית ולכתוב בהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר