עמוד:867

ולא חמל על-בחור ובתולה זקן וישש הכל נתן בידו : יח וכל כלי בית האלהים הגדלים והקטנים ואצרות בית יהוה ואצרות המלך ושריו הכל הביא בבל : יט וישרפו את-בית האלהים וינתצו את חומת ירושלם וכל-ארמנותיה שרפו באש וכל-כלי מחמדיה להשחית : כ ויגל השארית מן-החרב אל-בבל ויהיו-לו ולבניו לעבדים עד-מלך מלכות פרס : כא למלאות דבר-יהוה בפי ירמיהו עד-רצתה הארץ את-שבתותיה כל-ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה : כב ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר-יהוה בפי ירמיהו העיר יהוה את-רוח כורש מלך-פרס ויעבר-קול בכל-מלכותו וגם-במכתב לאמר : כג כהאמר כורש מלך פרס כל-ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא-פקד עלי לבנות-לו בית בירושלם אשר ביהודה מי-בכם מכל-עמו יהוה אלהיו עמו ויעל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר