עמוד:809

פרק ח א ובנימן הוליד את-בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי : ב נוחה הרביעי ורפא החמישי : ג ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד : ד ואבישוע ונעמן ואחוח : ה וגרא ושפופן וחורם : ו ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל-מנחת : ז ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את-עזא ואת-אחיחד : ח ושחרים הוליד בשדה מואב מן-שלחו אתם חושים ואת-בערא נשיו : ט ויולד מן-חדש אשתו את-יובב ואת-צביא ואתמישא ואת-מלכם : י ואת-יעוץ ואת-שכיה ואת-מרמה אלה בניו ראשי אבות : יא ומחשים הוליד את-אביטוב ואת-אלפעל : יב ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את-אונו ואתלד ובנתיה : יג וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את-יושבי גת : יד ואחיו ששק וירמות : טו וזבדיה וערד ועדר : טז ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה : יז וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר : יח וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל : יט ויקים וזכרי וזבדי : ובניו אולם ורקם : יז ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן-מכיר בן-מנשה : יח ואחתו המלכת ילדה את-אישהוד ואת-אביעזר ואת-מחלה : יט ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם : כ ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו : כא וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי-גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את-מקניהם : כב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו : כג ויבא אל-אשתו ותהר ותלד בן ויקרא אתשמו בריעה כי ברעה היתה בביתו : כד ובתו שארה ותבן את-בית-חורון התחתון ואתהעליון ואת אזן שארה : כה ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו : כו לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו : כז נון בנו יהושע בנו : כח ואחזתם ומשבותם בית-אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד-עיה ובנתיה : כט ועל-ידי בני-מנשה בית-שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן-ישראל : ל בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם : לא ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזית : לב וחבר הוליד את-יפלט ואת-שומר ואת-חותם ואת שועא אחותם : לג ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט : לד ובני שמר אחי ורהגה וחבה וארם : לה ובן-הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל : לו בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה : לז בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא : לח ובני יתר יפנה ופספה וארא : לט ובני עלא ארח וחניאל ורציא : מ כל-אלה בני-אשר ראשי בית-האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר