עמוד:804

פרק ד א בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל : ב וראיה בן-שובל הוליד את-יחת ויחת הליד את-אחומי ואת-להד אלה משפחות הצרעתי : ג ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני : ד ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני-חור בכור אפרתה אבי בית לחם : ה ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה : ו ותלד לו נערה את-אחזם ואתחפר ואת-תימני ואת-האחשתרי אלה בני נערה : ז ובני חלאה צרת וצחר ואתנן : ח וקוץ הוליד את-ענוב ואת-הצבבה ומשפחות אחרחל בן-הרום : ט ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב : י ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם-ברך תברכני והרבית את-גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר-שאל : יא וכלוב אחי-שוחה הוליד את-מחיר הוא אבי אשתון : יב ואשתון הוליד אתבית רפא ואת-פסח ואת-תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה : יג ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת : יד ומעונתי הוליד את-עפרה ושריה הוליד את-יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו : טו ובני כלב בן-יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז : טז ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל : יז ובן-עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את-מרים ואת-שמי ואתישבח אבי אשתמע : יח ואשתו היהדיה ילדה את-ירד אבי גדור ואת-חבר אבי שוכו ואתיקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת-פרעה אשר לקח מרד : יט ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי : כ ובני שימון אמנון ורנה בן-חנן ותילון ובני ישעי זוחת ובן-זוחת : כא בני שלה בן-יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית-עבדת הבץ לבית אשבע : כב ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר-בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים : כג המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם-המלך במלאכתו מנשה בנו : יד אמון בנו יאשיהו בנו : טו ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום : טז ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו : יז ובני יכניה אמר שאלתיאל בנו : יח ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה : יט ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן-זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם : כ וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש : כא ובן-חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה : כב ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חחוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה : כג ובן-נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה : כד ובני אליועיני הודויהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר