עמוד:802

פרק ב א אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון : ב דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר : ג בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת-שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו : ד ותמר כלתו ילדה לו את-פרץ ואת-זרח כל-בני יהודה חמשה : ה בני-פרץ חצרון וחמול : ו ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה : ז ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם : ח ובני איתן עזריה : ט ובני חצרון אשר נולד-לו את-ירחמאל ואת-רם ואת-כלובי : י ורם הוליד את-עמינדב ועמינדב הוליד אתנחשון נשיא בני יהודה : יא ונחשון הוליד את-שלמא ושלמא הוליד את-בעז : יב ובעז הוליד את-עובד ועובד הוליד את-ישי : יג ואישי הוליד את-בכרו את-אליאב ואבינדב השני ושמעא השלישי : יד נתנאל הרביעי רדי החמישי : טו אצם הששי דויד השבעי : טז ואחיותיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה-אל שלשה : יז ואביגיל ילדה אתעמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי : יח וכלב בן-חצרון הוליד את-עזובה אשה ואת-יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון : יט ותמת עזובה ויקח-לו כלב את-אפרת ותלד לו את-חור : כ וחור הוליד את-אורי ואורי הוליד את-בצלאל : כא ואחר בא חצרון אל-בת-מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן-ששים שנה ותלד לו את-שגוב : כב ושגוב הוליד את-יאיר ויהילו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד : כג ויקח גשור-וארם את-חות יאיר מאתם את-קנת ואת-בנתיה ששים עיר כל-אלה בני מכיר אבי-גלעד : כד ואחר מות-חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את-אשחור אבי תקוע : כה ויהיו בני-ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה : כו ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם : כז ויהיו בני-רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר : כח ויהיו בני-אונם שמי וידע ובני בעור ושם עירו דנהבה : מד וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן-זרח מבצרה : מה וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני : מו וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן-בדד המכה אתמדין בשדה מואב ושם עירו עוית : מז וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה : מח וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר : מט וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בןעכבור : נ וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד בת מי זהב : נא וימת הדד ס ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת : נב אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן : נג אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר : נד אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר