עמוד:766

פרק ו א ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרתין : ב שפר קדם דריוש והקים עלמלכותא לאחשדרפניא מאה ועשרין די להון בכל-מלכותא : ג ועלא מנהון סרכין תלתא די דניאל חד-מנהון די-להון אחשדרפניא אלין יהבין להון טעמא ומלכא לא-להוא נזק : ד אדין דניאל דנה הוא מתנצח על-סרכיא ואחשדרפניא כל-קבל די רוח יתירא בה ומלכא עשית להקמותה על-כל-מלכותא : ה אדין סרכיא ואחשדרפניא הוו בעין עלה להשכחה לדניאל מצד מלכותא וכל-עלה ושחיתה לא-יכלין להשכחה כל-קבל די-מהימן הוא וכל-שלו ושחיתה לא השתכחת עלוהי : ו אדין גבריא אלך אמרין די לא נהשכח לדניאל דנה כל-עלא להן השכחנה עלוהי בדת אלהה : ז אדין סרכיא ואחשדרפניא אלן הרגשו על-מלכא וכן להודעתני ולא-כהלין פשר-מלתא להחויה : טז ואנה שמעת עלך די-תיכול פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן תכול כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש והמניכא דידהבא על-צוארך ותלתא במלכותא תשלט : יז באדין ענה דניאל ואמר קדם מלכא מתנתך לך להוין ונבזביתך לאחרן הב ברם כתבא אקרא למלכא ופשרא אהודענה : יח אנת מלכא אלהא עלאה מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך : יט ומן-רבותא די יהבלה כל עממיא אמיא ולשניא הוו זיעין ודחלין מן-קדמוהי די-הוה צבא הוא קטל ודי-הוה צבא הוה מחא ודי-הוה צבא הוה מרים ודי-הוה צבא הוה משפיל : כ וכדי רם לבבה ורוחה תקפת להזדה הנחת מן-כרסא מלכותה ויקרה העדיו מנה : כא ומן-בני אנשא טריד ולבבה עם-חיותא שויו ועם-ערדיא מדורה עשבא כתורין יטעמונה ומחל שמיא גשמה יצטבע עד די-ידע די-שליט אלהא עלאה במלכות אנשא ולמן-די יצבה יהקים עלה : כב ואנת ברה בלשאצר לא השפלת לבבך כל-קבל די כל-דנה ידעת : כג ועל מרא-שמיא התרוממת ולמאניא די-ביתה היתיו קדמך ואנת ורברבנך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא-ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא-חזין ולא-שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די-נשמתך בידה וכל-ארחתך לה לא הדרת : כד באדין מן-קדמוהי שליח פמא די-ידא וכתבא דנה רשים : כה ודנה כתבא די רשים מנא מנא תקל ופרסין : כו דנה פשר-מלתא מנא מנה-אלהא מלכותך והשלמה : כז תקל תקילתה במאזניא והשתכחת חמיר : כח פרס פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס : כט באדין אמר בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונא והמניכא די-דהבא על-צוארה והכרזו עלוהי די-להוא שליט תלתא במלכותא : ל בה בליליא קטיל בלאשצר מלכא כשדאה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר