עמוד:765

פרק ה א בלשאצר מלכא עבד לחם רב לרברבנוהי אלף ולקבל אלפא חמרא שתה : ב בלשאצר אמר בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן-היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה : ג באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן-היכלא די-בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה : ד אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא : ה בהשעתה נפקה אצבען די יד-אנש וכתבן לקבל נברשתא על-גירא די-כתל היכלא די מלכא ומלכא חזה פס ידה די כתבה : ו אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן : ז קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדאי וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל-אנש די-יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמניכא די-דהבא על-צוארה ותלתי במלכותא ישלט : ח אדין עלין כל חכימי מלכא ולאכהלין כתבא למקרא ופשרה להודעה למלכא : ט אדין מלכא בלשאצר שגיא מתבהל וזיוהי שנין עלוהי ורברבנוהי משתבשין : י מלכתא לקבל מלי מלכא ורברבנוהי לבית משתיא עלת ענת מלכתא ואמרת מלכא לעלמין חיי אל-יבהלוך רעיונך וזיוך אל-ישתנו : יא איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת-אלהין השתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשפין כשדאין גזרין הקימה אבוך מלכא : יב כל-קבל די רוח יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די-מלכא שם-שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה : יג באדין דניאל העל קדם מלכא ענה מלכא ואמר לדניאל אנת-הוא דניאל די-מן-בני גלותא די יהוד די היתי מלכא אבי מן-יהוד : יד ושמעת עלך די רוח אלהין בך ונהירו ושכלתנו וחכמה יתירה השתכחת בך : טו וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די-כתבה דנה יקרון ופשרה גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין : לא ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעלאה ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם-דר ודר : לב וכל-דירי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודירי ארעא ולא איתי די-ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת : לג בה-זמנא מנדעי יתוב עלי וליקר מלכותי הדרי וזוי יתוב עלי ולי הדברי ורברבני יבעון ועל-מלכותי התקנת ורבו יתירה הוספת לי : לד כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כלמעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר