עמוד:738

פרק ג א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו : ב אותי נהג וילך חשך ולא-אור : ג אך בי ישב יהפך ידו כל-היום : ד בלה בשרי ועורי שבר עצמותי : ה בנה עלי ויקף ראש ותלאה : ו במחשכים הושיבני כמתי עולם : ז גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי : ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי : ט גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה : י דב ארב הוא לי ארי במסתרים : יא דרכי סורר ויפשחני שמני שמם : יב דרך קשתו ויציבני כמחרא לחץ : יג הביא בכליותי בני אשפתו : יד הייתי שחק לכל-עמי נגינתם כל-היום : טו השביעני במרורים הרוני לענה : טז ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר : יז ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה : יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה : יט זכר-עניי ומרודי לענה וראש : כ זכור תזכור ותשוח עלי נפשי : כא זאת אשיב אל-לבי על-כן אוחיל : כב חסדי יהוה כי לא-תמנו כי לא-כלו רחמיו : כג חדשים לבקרים רבה אמונתך : כד חלקי יהוה אמרה נפשי על-כן אוחיל לו : כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו : כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה : כז טוב לגבר כי-ישא על בנעוריו : כח ישב בדד וידם כי נטל עליו : כט יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה : ל יתן למכהו לחי ישבע בחרפה : לא כי לא יזנח לעולם אדני : לב כי אם-הוגה ורחם כרב חסדיו : לג כי לא ענה מלבו ויגה בני-איש : לד לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ : לה להחות משפט-גבר נגד פני עליון : לו לעות אדם בריבו אדני לא ראה : לז מי זה אמר ותהי אדני לא צוה : לח מפי עליון לא תצא הרעות והחוב : לט מה-יתאונן אדם חי גבר על-חטאיו : מ נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד-יהוה : מא נשא לבבנו אל-כפים אל-אל בשמים : מב נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת : מג סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת : מד סכותה בענן לך מעבור תפלה : מה סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים : מו פצו עלינו פיהם כל-איבינו : מז פחד ופחת היה לנו השאת והשבר : מח פלגי-מים תרד עיני על-שבר בת-עמי : מט עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות : נ עד-ישקיף וירא יהוה משמים : נא עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי : נב צוד צדוני כצפור איבי חנם : נג צמתו בבור חיי וידו-אבן בי : נד צפו-מים על-ראשי אמרתי נגזרתי : נה קראתי שמך יהוה מבור תחתיות : נו קולי שמעת אל-תעלם אזנך לרוחתי לשועתי : נז קרבת ביום אקראך אמרת אל-תירא : נח רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי : נט ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי : ס ראיתה כל-נקמתם כל-מחשבתם לי : נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת : כב תקרא כיום מועד מגורי ממביב ולא היה ביום אף-יהוה פליט ושריד אשר-טפחתי ורביתי איבי כלם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר