עמוד:714

פרק כג א ויען איוב ויאמר : ב גם-היום מרי שחי ידי כבדה על-אנחתי : ג מי-יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד-תכונתו : ד אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות : ה אדעה מלים יענני ואבינה מה-יאמר לי : ו הברב-כח יריב עמדי לא אך-הוא ישם בי : ז שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי : ח הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא-אבין לו : ט שמאול בעשתו ולא-אחז יעטף ימין ולא אראה : י כי-ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא : יא באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא-אט : יב מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי-פיו : יג והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש : יד כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו : טו על-כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו : טז ואל הרך לבי ושדי הבהילני : יז כי-לא נצמתי מפני-חשך ומפני כמה-אפל : פרק כב א ויען אליפז התמני ויאמר : ב הלאל יסכן-גבר כי-יסכן עלימו משכיל : ג החפץ לשדי כי תצדק ואם-בצע כי-תתם דרכיך : ד המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט : ה הלא רעתך רבה ואין-קץ לעונתיך : ו כי-תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט : ז לא-מים עיף תשקה ומרעב תמנע-לחם : ח ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה : ט אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא : י על-כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם : יא או-חשך לא-תראה ושפעת-מים תכמך : יב הלא-אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי-רמו : יג ואמרת מהידע אל הבעד ערפל ישפוט : יד עבים סתר-לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך : טו הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי-און : טז אשר-קמטו ולא-עת נהר יוצק יסודם : יז האמרים לאל סור ממנו ומה-יפעל שדי למו : יח והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני : יט יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג-למו : כ אם-לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש : כא הסכן-נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה : כב קח-נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך : כג אם-תשוב עד-שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך : כד ושית-על-עפר בצר ובצור נחלים אופיר : כה והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך : כו כי-אז על-שדי תתענג ותשא אל-אלוה פניך : כז תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם : כח ותגזר-אומר ויקם לך ועל-דרכיך נגה אור : כט כיהשפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע : ל ימלט אי-נקי ונמלט בבר כפיך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר