עמוד:706

פרק ט א ויען איוב ויאמר : ב אמנם ידעתי כי-כן ומה-יצדק אנוש עם-אל : ג אם-יחפץ לריב עמו לא-יעננו אחת מני-אלף : ד חכם לבב ואמיץ כח מי-הקשה אליו וישלם : ה המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו : ו המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון : ז האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם : ח נטה שמים לבדו ודורך על-במתי ים : ט עשה-עש כסיל וכימה וחדרי תמן : י עשה גדלות עד-אין חקר ונפלאות עד-אין מספר : יא הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא-אבין לו : יב הן יחתף מי ישיבנו מי-יאמר אליו מה-תעשה : יג אלוה לא-ישיב פרק ח א ויען בלדד השוחי ויאמר : ב עד-אן תמלל-אלה ורוח כביר אמרי-פיך : ג האל יעות משפט ואם-שדי יעות-צדק : ד אם-בניך חטאו-לו וישלחם ביד-פשעם : ה אם-אתה תשחר אל-אל ואל-שדי תתחנן : ו אם-זך וישר אתה כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך : ז והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד : ח כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם : ט כיתמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי-ארץ : י הלא-הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים : יא היגאה-גמא בלא בצה ישגה-אחו בלי-מים : יב עדנו באבו לא יקטף ולפני כלחציר ייבש : יג כן ארחות כל-שכחי אל ותקות חנף תאבד : יד אשר-יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו : טו ישען על-ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום : טז רטב הוא לפני-שמש ועל-גנתו ינקתו תצא : יז על-גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה : יח אם-יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך : יט הן-הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו : כ הן-אל לא ימאס-תם ולא-יחזיק ביד-מרעים : כא עד-ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה : כב שנאיך ילבשו-בשת ואהל רשעים איננו : יכירנו עוד מקמו : יא גם-אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי : יב היםאני אם-תנין כי-תשים עלי משמר : יג כי-אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי : יד וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני : טו ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי : טז מאסתי לאלעלם אחיה חדל ממני כי-הבל ימי : יז מה-אנוש כי תגדלנו וכי-תשית אליו לבך : יח ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו : יט כמה לא-תשעה ממני לא-תרפני עד-בלעי רקי : כ חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא : כא ומה לאתשא פשעי ותעביר את-עוני כי-עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר