עמוד:705

פרק ז א הלא-צבא לאנוש עלי-ארץ וכימי שכיר ימיו : ב כעבד ישאף-צל וכשכיר יקוה פעלו : ג כן הנחלתי לי ירחי-שוא ולילות עמל מנו-לי : ד אם-שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב ושבעתי נדדים עדי-נשף : ה לבש בשרי רמה וגוש עפר עורי רגע וימאס : ו ימי קלו מניארג ויכלו באפס תקוה : ז זכר כי-רוח חיי לא-תשוב עיני לראות טוב : ח לא-תשורני עין ראי עיניך בי ואינני : ט כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה : י לא-ישוב עוד לביתו ולא- פרק ו א ויען איוב ויאמר : ב לו שקול ישקל כעשי והותי במאזנים ישאו-יחד : ג כי-עתה מחול ימים יכבד על-כן דברי לעו : ד כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני : ה הינהק-פרא עלי-דשא אם יגעה-שור על-בלילו : ו היאכל תפל מבלי-מלח אםיש-טעם בריר חלמות : ז מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי : ח מי-יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה : ט ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני : י ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי אמרי קדוש : יא מה-כחי כי-איחל ומה-קצי כי-אאריך נפשי : יב אם-כח אבנים כחי אם-בשרי נחוש : יג האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני : יד למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב : טו אחי בגדו כמו-נחל כאפיק נחלים יעברו : טז הקדרים מני-קרח עלימו יתעלם-שלג : יז בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם : יח ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו : יט הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו-למו : כ בשו כי-בטח באו עדיה ויחפרו : כא כי-עתה הייתם לו תראו חתת ותיראו : כב הכי-אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי : כג ומלטוני מיד-צר ומיד עריצים תפדוני : כד הורוני ואני אחריש ומה-שגיתי הבינו לי : כה מה-נמרצו אמרי-ישר ומה-יוכיח הוכח מכם : כו הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש : כז אף-על-יתום תפילו ותכרו על-ריעכם : כח ועתה הואילו פנו-בי ועל-פניכם אם-אכזב : כט שבו-נא אל-תהי עולה ושובו עוד צדקי-בה : ל היש-בלשוני עולה אם-חכי לא-יבין הוות : ולא תירא משד כי יבוא : כב לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל-תירא : כג כי עם-אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה-לך : כד וידעת כי-שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא : כה וידעת כי-רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ : כו תבוא בכלח אלי-קבר כעלות גדיש בעתו : כז הנה-זאת חקרנוה כן-היא שמענה ואתה דע-לך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר