עמוד:696

פרק כד א אל-תקנא באנשי רעה ואל-תתאיו להיות אתם : ב כי-שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה : ג בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן : ד ובדעת חדרים ימלאו כל-הון יקר ונעים : ה גבר-חכם בעוז ואיש-דעת מאמץ-כח : ו כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה ותשועה ברב יועץ : ז ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח-פיהו : ח מחשב להרע לו בעל-מזמות יקראו : ט זמת אולת חחאת ותועבת לאדם לץ : י התרפית ביום צרה צר כחכה : יא הצל לקחים למות ומטים להרג אם-תחשוך : יב כי-תאמר הן לא-ידענו זה הלא-תכן לבות הואיבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו : יג אכל-בני דבש כי-טוב ונפת מתוק עלחכך : יד כן דעה חכמה לנפשך אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת : טו אל-תארב רשע לנוה צדיק אל-תשדד רבצו : טז כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה : יז התעיף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים כנשר יעוף השמים : ו אל-תלחם את-לחם רע עין ואל-תתאיו למטעמתיו : ז כי כמו-שער בנפשו כן-הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל-עמך : ח פתך-אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים : ט באזני כסיל אל-תדבר כי-יבוז לשכל מליך : י אל-תמג גבול עולם ובשדי יתומים אל-תבא : יא כי-גאלם חזק הוא-יריב את-ריבם אתך : יב הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי-דעת : יג אל-תמנע מנער מוסר כיתכנו בשבט לא ימות : יד אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל : טו בני אם-חכם לבך ישמח לבי גם-אני : טז ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים : יז אל-יקנא לבך בחחאים כי אם-ביראת-יהוה כל-היום : יח כי אם-יש אחרית ותקותך לא תכרת : יט שמע-אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך : כ אל-תהי בסבאי-יין בזללי בשר למו : כא כי-סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה : כב שמע לאביך זה ילדך ואל-תבוז כי-זקנה אמך : כג אמת קנה ואל-תמכר חכמה ומוסר ובינה : כד גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח-בו : כה ישמחאביך ואמך ותגל יולדתך : כו תנה-בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה : כז כי-שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה : כח אף-היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף : כט למי אוי למי אבוי למי מדינים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים : ל למאחרים על-היין לבאים לחקר ממסך : לא אל-תרא יין כי יתאדם כי-יתן בכוס עינו יתהלך במישרים : לב אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש : לג עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות : לד והיית כשכב בלב-ים וכשכב בראש חבל : לה הכוני בל-חליתי הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר