עמוד:694

פרק כא א פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה על-כל-אשר יחפץ יחנו : ב כל-דרך-איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה : ג עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח : ד רום-עינים ורחב-לב נר רשעים חחאת : ה מחשבות חרוץ אך-למותר וכל-אץ אך-למחסור : ו פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי-מות : ז שד-רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט : ח הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו : ט טוב לשבת על-פנת-גג מאשת מדינים ובית חבר : י נפש רשע אותהרע לא-יחן בעיניו רעהו : יא בענש-לץ יחכם-פתי ובהשכיל לחכם יקח-דעת : יב משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע : יג אטם אזנו מזעקת-דל גם-הוא יקרא ולא יענה : יד מתן במתר יכפה-אף ושחד בחק חמה עזה : טו שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און : טז אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח : יז איש מחסור אהב שמחה אהב ייןושמן לא יעשיר : יח כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד : יט טוב שבת בארץ-מדבר פרק כ א לץ היין המה שכר וכל-שגה בו לא יחכם : ב נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו : ג כבוד לאיש שבת מריב וכל-אויל יתגלע : ד מחרף עצל לא-יחרש ושאל בקציר ואין : ה מים עמקים עצה בלב-איש ואיש תבונה ידלנה : ו רב-אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא : ז מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו : ח מלך יושב על-כמא-דין מזרה בעיניו כל-רע : ט מי-יאמר זכיתי לבי טהרתי מחחאתי : י אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם-שניהם : יא גם במעלליו יתנכר-נער אם-זך ואם-ישר פעלו : יב אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם-שניהם : יג אל-תאהב שנה פן-תורש פקח עיניך שבע-לחם : יד רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל : טו יש זהב ורב-פנינים וכלי יקר שפתי-דעת : טז לקחבגדו כי-ערב זר ובעד נכריה חבלהו : יז ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא-פיהו חצץ : יח מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה : יט גולה-מוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב : כ מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון חשך : כא נחלה מבהלת בראשנה ואחריתה לא תברך : כב אל-תאמר אשלמה-רע קוה ליהוה וישע לך : כג תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא-טוב : כד מיהוה מצעדי-גבר ואדם מה-יבין דרכו : כה מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר : כו מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן : כז נר יהוה נשמת אדם חפש כל-חדרי-בטן : כח חסד ואמת יצרו-מלך וסעד בחסד כסאו : כט תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה : ל חברות פצע תמרוק ברע ומכות חדרי-בטן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר