עמוד:692

פרק יח א לתאוה יבקש נפרד בכל-תושיה יתגלע : ב לא-יחפץ כסיל בתבונה כי אם-בהתגלות לבו : ג בבוא-רשע בא גם-בוז ועם-קלון חרפה : ד מים עמקים דברי פי-איש נחל נבע מקור חכמה : ה שאת פני-רשע לא-טוב להחות צדיק במשפט : ו שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא : ז פי-כסיל מחתה-לו ושפתיו מוקש נפשו : ח דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי-בטן : ט גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית : י מגדל-עז שם יהוה בו- פרק יז א טוב פת חרבה ושלוה-בה מבית מלא זבחי-ריב : ב עבד-משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה : ג מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה : ד מרע מקשיב על-שפת-און שקר מזין על-לשון הות : ה לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה : ו עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם : ז לא-נאוה לנבל שפת-יתר אף כי-לנדיב שפת-שקר : ח אבןחן השחד בעיני בעליו אל-כל-אשר יפנה ישכיל : ט מכמה-פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף : י תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה : יא אך-מרי יבקש-רע ומלאך אכזרי ישלח-בו : יב פגוש דב שכול באיש ואל-כסיל באולתו : יג משיב רעה תחת טובה לא-תמוש רעה מביתו : יד פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש : טו מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם-שניהם : טז למה-זה מחיר ביד-כסיל לקנות חכמה ולב-אין : יז בכלעת אהב הרע ואח לצרה יולד : יח אדם חסר-לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו : יט אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש-שבר : כ עקש-לב לא ימצא-טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה : כא ילד כסיל לתוגה לו ולא-ישמח אבי נבל : כב לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש-גרם : כג שחד מחיק רשע יקח להחות ארחות משפט : כד את-פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה-ארץ : כה כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו : כו גם ענוש לצדיק לא-טוב להכות נדיבים על-ישר : כז חושך אמריו יודע דעת יקר-רוח איש תבונה : כח גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון : לפני-איש ואחריתה דרכי-מות : כו נפש עמל עמלה לו כי-אכף עליו פיהו : כז איש בליעל כרה רעה ועל-שפתו כאש צרבת : כח איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף : כט איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא-טוב : ל עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה : לא עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא : לב טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר : לג בחיק יוטל את-הגורל ומיהוה כל-משפטו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר