עמוד:691

פרק טז א לאדם מערכי-לב ומיהוה מענה לשון : ב כל-דרכי-איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה : ג גל אל-יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך : ד כל פעל יהוה למענהו וגם-רשע ליום רעה : ה תועבת יהוה כל-גבה-לב יד ליד לא ינקה : ו בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע : ז ברצות יהוה דרכי-איש גם-אויביו ישלם אתו : ח טוב-מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט : ט לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו : י קסם על-שפתי-מלך במשפט לא ימעלפיו : יא פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל-אבני-כיס : יב תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כמא : יג רצון מלכים שפתי-צדק ודבר ישרים יאהב : יד חמת-מלך מלאכי-מות ואיש חכם יכפרנה : טו באור-פני-מלך חיים ורצונו כעב מלקוש : טז קנה-חכמה מה-חוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף : יז מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו : יח לפנישבר גאון ולפני כשלון גבה רוח : יט טוב שפל-רוח את-ענוים מחלק שלל את-גאים : כ משכיל על-דבר ימצא-טוב ובוטח ביהוה אשריו : כא לחכם-לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח : כב מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת : כג לב חכם ישכיל פיהו ועלשפתיו יסיף לקח : כד צוף-דבש אמרי-נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם : כה יש דרך ישר ישרים רצונו : ט תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב : י מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות : יא שאול ואבדון נגד יהוה אף כי-לבות בני-אדם : יב לא יאהב-לץ הוכח לו אל-חכמים לא ילך : יג לב שמח ייטב פנים ובעצבת-לב רוח נכאה : יד לב נבון יבקש-דעת ופי כסילים ירעה אולת : טו כל-ימי עני רעים וטוב-לב משתה תמיד : טז טוב-מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו : יז טוב ארחת ירק ואהבה-שם משור אבוס ושנאה-בו : יח איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב : יט דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה : כ בן חכם ישמח-אב וכסיל אדם בוזה אמו : כא אולת שמחה לחסר-לב ואיש תבונה יישר-לכת : כב הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום : כג שמחה לאיש במענה-פיו ודבר בעתו מה-חוב : כד ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מחה : כה בית גאים ימח יהוה ויצב גבול אלמנה : כו תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי-נעם : כז עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה : כח לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות : כט רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע : ל מאור-עינים ישמח-לב שמועה טובה תדשןעצם : לא אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין : לב פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב : לג יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר