עמוד:681

פרק קנ א הללו יה הללו-אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו : ב הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו : ג הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור : ד הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב : ה הללוהו בצלצלי-שמע הללוהו בצלצלי תרועה : ו כל הנשמה תהלל יה הללו-יה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר