עמוד:676

פרק קלח א לדוד אודך בכל-לבי נגד אלהים אזמרך : ב אשתחוה אל-היכל קדשך ואודה את-שמך על-חסדך ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך אמרתך : ג ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז : ד יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ כי שמעו אמרי-פיך : ה וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה : ו כי-רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע : ז אם-אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך : ח יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אלתרף : פרק קלט א למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע : ב אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק : ג ארחי ורבעי זרית וכל-דרכי הסכנתה : ד כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה : ה אחור ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו : יב ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו : יג לגזר ים-סוף לגזרים כי לעולם חסדו : יד והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו : טו ונער פרעה וחילו בים-סוף כי לעולם חסדו : טז למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו : יז למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו : יח ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו : יט לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו : כ ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו : כא ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו : כב נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו : כג שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו : כד ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו : כה נתן לחם לכל-בשר כי לעולם חסדו : כו הודו לאל השמים כי לעולם חסדו : פרק קלז א על נהרות בבל שם ישבנו גם-בכינו בזכרנו את-ציון : ב על-ערבים בתוכה תלינו כנרותינו : ג כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון : ד איך נשיר את-שיר-יהוה על אדמת נכר : ה אם-אשכחך ירושלם תשכח ימיני : ו תדבק-לשוני לחכי אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם על ראש שמחתי : ז זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה : ח בת-בבל השדודה אשרי שישלם-לך את-גמולך שגמלת לנו : ט אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך אל-המלע :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר