עמוד:674

פרק קלב א שיר המעלות זכור-יהוה לדוד את כל-ענותו : ב אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב : ג אם-אבא באהל ביתי אם-אעלה על-ערש יצועי : ד אם-אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה : ה עד-אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב : ו הנה-שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי-יער : ז נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו : ח קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך : ט כהניך ילבשו-צדק וחסידיך ירננו : י בעבור דוד עבדך אל-תשב פני משיחך : יא נשבעיהוה לדוד אמת לא-ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכמא-לך : יב אם-ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם-בניהם עדי-עד ישבו לכמא-לך : יג כי-בחר יהוה בציון אוה למושב לו : יד זאת-מנוחתי עדי-עד פה-אשב כי אותיה : טו צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם : טז וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו : יז שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי : יח אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו : פרק קלא א שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי ולא-רמו עיני ולא-הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני : ב אם-לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי : ג יחל ישראל אל-יהוה מעתה ועד-עולם : פרק קל א שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה : ב אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני : ג אם-עונות תשמר-יה אדני מי יעמד : ד כי-עמך המליחה למען תורא : ה קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי : ו נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר : ז יחל ישראל אל-יהוה כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות : ח והוא יפדה את-ישראל מכל עונתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר