עמוד:660

פרק קב א תפלה לעני כי-יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו : ב יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא : ג אל-תסתר פניך ממני ביום צר לי החה-אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני : ד כי-כלו בעשן ימי ועצמותי כמו-קד נחרו : ה הוכה-כעשב ויבש לבי כי-שכחתי מאכל לחמי : ו מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי : ז דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות : ח שקדתי ואהיה כצפור בודד על-גג : ט כל-היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו : י כי-אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי : יא מפני-זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני : יב ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש : יג ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר : יד אתה תקום תרחם ציון כי-עת לחננה כי-בא מועד : טו כי-רצו עבדיך את-אבניה ואת-עפרה יחננו : טז וייראו גוים אתשם יהוה וכל-מלכי הארץ את-כבודך : יז כי-בנה יהוה ציון נראה בכבודו : יח פנה אלתפלת הערער ולא-בזה את-תפלתם : יט תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל-יה : כ כיהשקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל-ארץ הביט : כא לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה : כב לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם : כג בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את-יהוה : כד ענה בדרך כחי קצר ימי : כה אמר אלי אל-תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך : כו לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים : כז המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו : כח ואתה-הוא ושנותיך לא יתמו : כט בני-עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון : פרק קא א לדוד מזמור חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה : ב אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי בקרב ביתי : ג לא-אשית לנגד עיני דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי לא ידבק בי : ד לבב עקש יסור ממני רע לא אדע : ה מלשני במתר רעהו אותו אצמית גבהעינים ורחב לבב אתו לא אוכל : ו עיני בנאמני-ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני : ז לא-ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא-יכון לנגד עיני : ח לבקרים אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה כל-פעלי און :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר