עמוד:657

פרק צג א יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף-תכון תבל בל-תמוט : ב נכון כסאך מאז מעולם אתה : ג נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים : ד מקלות מים רבים אדירים משברי-ים אדיר במרום יהוה : ה עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה-קדש יהוה לארך ימים : פרק צד א אל-נקמות יהוה אל נקמות הופיע : ב הנשא שפט הארץ השב גמול על-גאים : ג עד-מתי רשעים יהוה עד-מתי רשעים יעלזו : ד יביעו ידברו עתק יתאמרו כל-פעלי און : ה עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו : ו אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו : ז ויאמרו לא יראה-יה ולאיבין אלהי יעקב : ח בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו : ט הנטע אזן הלא ישמע אםיצר עין הלא יביט : י היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת : יא יהוה ידע מחשבות אדם כי-המה הבל : יב אשרי הגבר אשר-תימרנו יה ומתורתך תלמדנו : יג להשקיט לו מימי רע שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין : יד כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי-ידע שמי : טו יקראני ואענהו עמו-אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו : טז ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי : פרק צב א מזמור שיר ליום השבת : ב טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון : ג להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות : ד עלי-עשור ועלי-נבל עלי הגיון בכנור : ה כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן : ו מה-גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך : ז איש-בער לא ידע וכסיל לא-יבין את-זאת : ח בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און להשמדם עדי-עד : ט ואתה מרום לעלם יהוה : י כי הנה איביך יהוה כי-הנה איביך יאבדו יתפרדו כל-פעלי און : יא ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן : יב ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני : יג צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה : יד שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו : טו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו : טז להגיד כי-ישר יהוה צורי ולא-עולתה בו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר