עמוד:643

פרק סה א למנצח מזמור לדוד שיר : ב לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם-נדר : ג שמע תפלה עדיך כל-בשר יבאו : ד דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם : ה אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך : ו נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ וים רחקים : ז מכין הרים בכחו נאזר בגבורה : ח משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים : ט וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי-בקר וערב תרנין : י פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי-כן תכינה : יא תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך : יב עחרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן : יג ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה : יד לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו-בר יתרועעו אף-ישירו : פרק סד א למנצח מזמור לדוד : ב שמע-אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי : ג תסתירני ממוד מרעים מרגשת פעלי און : ד אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר : ה לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו : ו יחזקו-למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה-למו : ז יחפשו-עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק : ח וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם : ט ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל-ראה בם : י וייראו כל-אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו : יא ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל-ישרי-לב : פרק סג א מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה : ב אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ-ציה ועיף בלי-מים : ג כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך : ד כי-טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך : ה כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי : ו כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל-פי : ז אם-זכרתיך על-יצועי באשמרות אהגה-בך : ח כי-היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן : ט דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך : י והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ : יא יגירהו על-ידי-חרב מנת שעלים יהיו : יב והמלך ישמח באלהים יתהלל כל-הנשבע בו כי ימכר פי דוברי-שקר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר