עמוד:635

פרק מד א למנצח לבני-קרח משכיל : ב אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו-לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם : ג אתה ידך גוים הורשת ותחעם תרע לאמים ותשלחם : ד כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא-הושיעה למו כי-ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם : ה אתההוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב : ו בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו : ז כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני : ח כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות : ט באלהים הללנו כל-היום ושמך לעולם נודה סלה : י אף-זנחת ותכלימנו ולא-תצא בצבאותינו : יא תשיבנו אחור מני-צר ומשנאינו שסו למו : יב תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו : יג תמכר-עמך בלא-הון ולא-רבית במחיריהם : יד תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו : טו תשימנו משל בגוים מנוד-ראש בל-אמים : טז כל-היום כלמתי נגדי ובשת פני כמתני : יז מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם : יח כל-זאת באתנו ולא שכחנוך ולא-שקרנו בבריתך : יט לא-נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך : כ כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות : כא אם-שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר : כב הלא אלהים יחקרזאת כי-הוא ידע תעלמות לב : כג כי-עליך הרגנו כל-היום נחשבנו כצאן טבחה : כד עורה למה תישן אדני הקיצה אל-תזנח לנצח : כה למה-פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו : כו כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו : כז קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך : פרק מג א שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא-חסיד מאיש-מרמה ועולה תפלטני : ב כי-אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה-קדר אתהלך בלחץ אויב : ג שלח-אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל-הר-קדשך ואל-משכנותיך : ד ואבואה אל-מזבח אלהים אל-אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי : ה מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי : וגליך עלי עברו : ט יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירו עמי תפלה לאל חיי : י אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה-קדר אלך בלחץ אויב : יא ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום איה אלהיך : יב מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר