עמוד:631

פרק לו א למנצח לעבד-יהוה לדוד : ב נאם-פשע לרשע בקרב לבי אין-פחד אלהים לנגד עיניו : ג כי-החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא : ד דברי-פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב : ה און יחשב על-משכבו יתיצב על-דרך לא-טוב רע לא ימאס : ו יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד-שחקים : ז צדקתך כהררי-אל משפטך תהום רבה אדם-ובהמה תושיע יהוה : ח מה-יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון : ט ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם : י כי- פרק לה א לדוד ריבה יהוה את-יריבי לחם את-לחמי : ב החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי : ג והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני : ד יבשו ויכלמו מבקשי נפשי ימגו אחור ויחפרו חשבי רעתי : ה יהיו כמץ לפני-רוח ומלאך יהוה דוחה : ו יהי-דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם : ז כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי : ח תבואהו שואה לא-ידע ורשתו אשר-טמן תלכדו בשואה יפל-בה : ט ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו : י כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו : יא יקומון עדי חמס אשר לא-ידעתי ישאלוני : יב ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי : יג ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על-חיקי תשוב : יד כרעכאח לי התהלכתי כאבל-אם קדר שחותי : טו ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא-דמו : טז בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו : יז אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי : יח אודך בקהל רב בעם עצום אהללך : יט אל-ישמחו-לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו-עין : כ כי לא שלום ידברו ועל רגעי-ארץ דברי מרמות יחשבון : כא וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו : כב ראיתה יהוה אל-תחרש אדני אל-תרחק ממני : כג העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי : כד שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל-ישמחו-לי : כה אל-יאמרו בלבם האח נפשנו אל-יאמרו בלענוהו : כו יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו-בשת וכלמה המגדילים עלי : כז ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו : כח ולשוני תהגה צדקך כל-היום תהלתך : תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו : כג פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל-החסים בו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר