עמוד:628

פרק כט א מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז : ב הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש : ג קול יהוה על-המים אל-הכבוד הרעים יהוה על-מים רבים : ד קוליהוה בכח קול יהוה בהדר : ה קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את-ארזי הלבנון : ו וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים : ז קול-יהוה חצב להבות אש : ח קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש : ט קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד : י יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם : יא יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את-עמו בשלום : פרק ל א מזמור שיר-חנכת הבית לדוד : ב ארוממך יהוה כי דליתני ולא-שמחת איבי לי : ג יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני : ד יהוה העלית מן-שאול נפשי חייתני מירדי-בור : ה זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו : ו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה : ז ואני אמרתי בשלוי בל-אמוט לעולם : ח יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל : ט אליך יהוה אקרא ואל-אדני אתחנן : י מה-בצע בדמי ברדתי אל-שחת היודך לולא האמנתי לראות בטוב-יהוה בארץ חיים : יד קוה אל-יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אליהוה : פרק כח א לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני ונמשלתי עם-יורדי בור : ב שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל-דביר קדשך : ג אל-תמשכני עם-רשעים ועםפעלי און דברי שלום עם-רעיהם ורעה בלבבם : ד תן-להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם : ה כי לא יבינו אל-פעלת יהוה ואל-מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם : ו ברוך יהוה כי-שמע קול תחנוני : ז יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו : ח יהוה עז-למו ומעוז ישועות משיחו הוא : ט הושיעה את-עמך וברך את-נחלתך ורעם ונשאם עד-העולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר