עמוד:603

עוד : טז ביום ההוא יאמר לירושלם אל-תיראי ציון אל-ירפו ידיך : יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה : יח נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה : יט הנני עשה את-כל-מעניך בעת ההיא והושעתי את-הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל-הארץ בשתם : כ בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי-אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את-שבותיכם לעיניכם אמר יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר