עמוד:592

פרק ב א הוי חשבי-און ופעלי רע על-משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש-לאל ידם : ב וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו : ג לכן כה אמר יהוה הנני חשב על-המשפחה הזאת רעה אשר לא-תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא : ד ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק : ה לכן לא-יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה : ו אל-תחפו יחיפון לא-יחפו לאלה לא ימג כלמות : ז האמור בית-יעקב הקצר רוח יהוה אם-אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך : ח ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר פרק א א דבר-יהוה אשר היה אל-מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר-חזה על-שמרון וירושלם : ב שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו : ג כי-הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על-במתי ארץ : ד ונממו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד : ה בפשע יעקב כל-זאת ובחחאות בית ישראל מי-פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם : ו ושמתי שמרון לעי השדה למחעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה : ז וכל-פסיליה יכתו וכלאתנניה ישרפו באש וכל-עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד-אתנן זונה ישובו : ח על-זאת אספדה ואילילה אילכה שולל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה : ט כי אנושה מכותיה כי-באה עד-יהודה נגע עד-שער עמי עד-ירושלם : י בגת אל-תגידו בכו אל-תבכו בבית לעפרה עפר התפלשי : יא עברי לכם יושבת שפיר עריה-בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו : יב כי-חלה לטוב יושבת מרות כי-ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם : יג רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חחאת היא לבתציון כי-בך נמצאו פשעי ישראל : יד לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל : טו עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד-עדלם יבוא כבוד ישראל : טז קרחי וגזי על-בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך : מיכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר