עמוד:479

פרק טו א ויאמר יהוה אלי אם-יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל-העם הזה שלח מעל-פני ויצאו : ב והיה כי-יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה-אמר יהוה אשר למות למות ואשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי : ג ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאם-יהוה את-החרב להרג ואת-הכלבים לסחב ואת-עוף השמים ואת-בהמת הארץ לאכל ולהשחית : ד ונתתים לזעוה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן-יחזקיהו מלך יהודה על אשר-עשה בירושלם : ה כי מי-יחמל עליך ירושלם ומי ינוד לך ומי יסור לשאל לשלם לך : ו את נטשת אתי נאם-יהוה אחור תלכי ואט את-ידי עליך ואשחיתך נלאיתי הנחם : ז ואזרם במזרה בשערי הארץ שכלתי אבדתי את-עמי מדרכיהם לוא-שבו : ח עצמו-לי אלמנתו מחול ימים הבאתי להם על-אם בחור שדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות : ט אמללה ילדת השבעה נפחה נפשה בא שמשה בעד יומם בושה וחפרה ושאריתם לחרב אתן לפני איביהם נאם-יהוה : י אוי-לי אמי כי ילדתני איש ריב ואיש מדון לכל-הארץ לא-נשיתי ולא-נשו-בי כלה מקללוני : יא אמר יהוה אם-לא שריתיך לטוב אם-לוא הפגעתי בך בעתרעה ובעת צרה את-האיב : יב הירע ברזל ברזל מצפון ונחשת : יג חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל-חחאותיך ובכל-גבוליך : יד והעברתי את-איביך בארץ לא ידעת כיאש קדחה באפי עליכם תוקד : טו אתה ידעת יהוה זכרני ופקדני והנקם לי מרדפי אל-לארך אפך תקחני דע שאתי עליך חרפה : טז נמצאו דבריך ואכלם ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי כי-נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות : יז לא-ישבתי בסוד-משחקים ואעלז מפני ידך בדד ישבתי כי-זעם מלאתני : יח למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו : יט לכן כה-אמר יהוה אם-תשוב ואשיבך לפני תעמד ואםתוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא-תשוב אליהם : כ ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא-יוכלו לך כי-אתך אני להושיעך ולהצילך נאם-יהוה : כא והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים : את-יהודה אם-בציון געלה נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא קוה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה : כ ידענו יהוה רשענו עון אבותינו כי חטאנו לך : כא אל-תנאץ למען שמך אל-תנבל כמא כבודך זכר אל-תפר בריתך אתנו : כב היש בהבלי הגוים מגשמים ואם-השמים יתנו רבבים הלא אתה-הוא יהוה אלהינו ונקוה-לך כי-אתה עשית את-כל-אלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר