עמוד:471

פרק ז א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב עמד בשער בית יהוה וקראת שם אתהדבר הזה ואמרת שמעו דבר-יהוה כל-יהודה הבאים בשערים האלה להשתחות ליהוה : ג כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה : ד אל-תבטחו לכם אל-דברי השקר לאמר היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוה המה : ה כי אםהיטיב תיטיבו את-דרכיכם ואת-מעלליכם אם-עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו : ו גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם : ז ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן-עולם ועד-עולם : ח הנה אתם בטחים לכם על-דברי השקר לבלתי הועיל : ט הגנב רצח ונאף והשבע לשקר וקחר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם : י ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא-שמי עליו ואמרתם נצלנו למען עשות את כל-התועבות האלה : יא המערת פרצים היה הבית הזה אשר-נקרא-שמי עליו בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם-יהוה : יב כי לכו-נא אל-מקומי אשר בשילו אשר שכנתי שמי שם בראשונה וראו את אשר-עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל : יג ועתה יען עשותכם את-כל-המעשים האלה נאם-יהוה ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם ואקרא אתכם ולא עניתם : יד ועשיתי לבית אשר נקראשמי עליו אשר אתם בטחים בו ולמקום אשר-נתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשלו : הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב : יח לכן שמעו הגוים ודעי עדה את-אשר-בם : יט שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל-העם הזה פרי מחשבותם כי על-דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו-בה : כ למה-זה לי לבונה משבא תבוא וקנה החוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא-ערבו לי : כא לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל-העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו ואבדו : כב כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי-ארץ : כג קשת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל-סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת-ציון : כד שמענו את-שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה : כה אל-תצאו השדה ובדרך אל-תלכו כי חרב לאיב מגור ממביב : כו בת-עמי חגרי-שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו : כז בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את-דרכם : כח כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה : כט נחר מפח מאש תם עפרת לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו : ל כסף נמאס קראו להם כי-מאס יהוה בהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר