עמוד:468

פרק ד א אם-תשוב ישראל נאם-יהוה אלי תשוב ואם-תסיר שקוציך מפני ולא תנוד : ב ונשבעת חי-יהוה באמת במשפט ובצדקה והתברכו בו גוים ובו יתהללו : ג כי-כה אמר יהוה לאיש יהודה ולירושלם נירו לכם ניר ואל-תזרעו אל-קוצים : ד המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם איש יהודה וישבי ירושלם פן-תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם : ה הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו תקעו שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל-ערי המבצר : ו שאו-נס ציונה העיזו אל-תעמדו כי רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול : ז עלה אריה ממבכו ומשחית גוים נסע יצא ממקמו לשום ארצך לשמה עריך תצינה מאין יושב : ח על-זאת חגרו שקים ספדו והילילו כי לא-שב חרון אף-יהוה ממנו : ט והיה ביום-ההוא נאם-יהוה יאבד לב-המלך ולב השרים ונשמו הכהנים והנביאים יתמהו : י ואמר אהה אדני יהוה אכן השא השאת לעם הזה ולירושלם לאמר שלום יהיה לכם ונגעה חרב עד-הנפש : יא בעת ההיא יאמר לעם-הזה ולירושלם רוח צח שפיים במדבר דרך בת-עמי לוא לזרות ולוא להבר : יב רוח מלא מאלה יבוא לי עתה גם-אני אדבר משפטים אותם : יג הנה כעננים יעלה וכמופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו : יד כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי עד-מתי תלין בקרבך מחשבות אונך : טו כי קול מגיד מדן ומשמיע און מהר אפרים : טז הזכירו לגוים הנה השמיעו על-ירושלם נצרים באים מארץ המרחק ויתנו על-ערי יהודה קולם : יז כשמרי שדי היו עליה ממביב כי-אתי מרתה נאםיהוה : יח דרכך ומעלליך עשו אלה לך זאת רעתך כי מר כי נגע עד-לבך : יט מעי מעי אוחילה קירות לבי המה-לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעת נפשי תרועת מלחמה : כ שבר על-שבר נקרא כי שדדה כל-הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי : כא עד-מתי אראה-נס אשמעה קול שופר : כב כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו : כג ראיתי את-הארץ והנה-תהו ובהו ואל- אכן בגדה אשה מרעה כן בגדתם בי בית ישראל נאם-יהוה : כא קול על-שפיים נשמע בכי תחנוני בני ישראל כי העוו את-דרכם שכחו את-יהוה אלהיהם : כב שובו בנים שובבים ארפה משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו : כג אכן לשקר מגבעות המון הרים אכן ביהוה אלהינו תשועת ישראל : כד והבשת אכלה את-יגיע אבותינו מנעורינו את-צאנם ואת-בקרם את-בניהם ואת-בנותיהם : כה נשכבה בבשתנו ותכמנו כלמתנו כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד-היום הזה ולא שמענו בקול יהוה אלהינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר