עמוד:436

פרק כט א הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד ספו שנה על-שנה חגים ינקפו : ב והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה והיתה לי כאריאל : ג וחניתי כדור עליך וצרתי עליך מצב והקימתי עליך מצרת : ד ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף : ה והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם : ו מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה : ז והיה כחלום חזון לילה המון כל-הגוים הצבאים על-אריאל וכל-צביה ומצדתה והמציקים לה : ח והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל-הגוים הצבאים על-הר ציון : ט התמהמהו ותמהו השתעשעו ושעו שכרו ולא-יין נעו ולא שכר : י כי-נסך עליכם יהוה רוח תרדמה משדים : י כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם : יא כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל-העם הזה : יב אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע : יג והיה להם דבר-יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו : יד לכן שמעו דבר-יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם : טו כי אמרתם כרתנו ברית את-מות ועם-שאול עשינו חזה שוט שוטף כי-יעבר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו : טז לכן כה אמר אדני יהוה הנני ימד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מומד המאמין לא יחיש : יז ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו : יח וכפר בריתכם את-מות וחזותכם את-שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס : יט מדי עברו יקח אתכם כי-בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק-זועה הבין שמועה : כ כי-קצר המצע מהשתרע והממכה צרה כהתכנס : כא כי כהר-פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו : כב ועתה אל-תתלוצצו פן-יחזקו מוסריכם כי-כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על-כל-הארץ : כג האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי : כד הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו : כה הלוא אם-שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חחה שורה ושערה נסמן וכממת גבלתו : כו וימרו למשפט אלהיו יורנו : כז כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על-כמן יומב כי במחה יחבט קצח וכמן בשבט : כח לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לאידקנו : כט גם-זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר