עמוד:361

העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים-עשרה אמה יסב אתהעמוד השני : טז ושתי כתרת עשה לתת על-ראשי העמודים מצק נחשת חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית : יז שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על-ראש העמודים שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית : יח ויעש את-העמודים ושני טורים סביב על-השבכה האחת לכמות את-הכתרת אשר על-ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית : יט וכתרת אשר על-ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות : כ וכתרת על-שני העמודים גם-ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר השבכה והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית : כא ויקם את-העמדים לאלם ההיכל ויקם את-העמוד הימני ויקרא את-שמו יכין ויקם את-העמוד השמאלי ויקרא את-שמו בעז : כב ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים : כג ויעש את-הים מוצק עשר באמה משפתו עד-שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקו שלשים באמה יסב אתו סביב : כד ופקעים מתחת לשפתו סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את-הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו : כה עמד על-שני עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל-אחריהם ביתה : כו ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת-כוס פרח שושן אלפים בת יכיל : כז ויעש את-המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה : כח וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים : כט ועל-המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל-השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד : ל וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפת יצקות מעבר איש ליות : לא ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה-כן אמה וחצי האמה וגם-על-פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות : לב וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה : לג ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק : לד וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן-המכנה כתפיה : לה ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה : לו ויפתח על-הלחת ידתיה ועל מסגרתיה כרובים אריות ותמרת כמער-איש וליות סביב : לז כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה : לח ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על-המכונה האחת לעשר המכנות : לט ויתן את-המכנות חמש על-כתף הבית מימין וחמש על-כתף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר